تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ روشی نوین برای تأمین مالی پروژه ها

در حاشیه همایش کیش اینوکس ۲۰۱۸، پنلی تخصصی با عنوان  ” نقش تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ در تامین مالی طرحها و پروژه ها ” برگزار گردید. این پنل که توسط انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها به منظور معرفی تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ به عنوان روشی نوین برای تأمین مالی پروژه ها برگزار شد، با استقبال گرم و حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی روبه رو بود.

در ابتدا آقای دکتر رضا پدیدار رئیس هیئت مدیره انجمن و مدیر پنل به اهمیت تأمین مالی جمعی اشاره نمودند. ایشان با استناد به گزارش مجله مروری بر تکنولوژی دانشگاه MIT ، تأمین مالی جمعی را به عنوان یکی از ده انقلاب متحول کننده جهان در عصر جدید معرفی کردند. در ادامه ۲ تن از اعضای هیئت مدیره انجمن سخنرانی خود را ارائه نمودند.

آقای مهندس مهدی داوری فر در خصوص تاریخچه، روند های جهانی، قانون گذاری و ریسک های مرتبط و در نهایت مزایای تأمین مالی جمعی / کرادفاندینگ سخن گفتند. و آقای کریم در خصوص چالش های اجرای این روش در ایران و موانع قانونی موجود سخنرانی خود را ارائه کردند.

آقای داوری فر به عنوان صاحب نظر در این حوزه به تفضیل به تاریخچه کرادفاندینگ در جهان اشاره کردند. ایشان به تشریح چگونگی گردآوری سرمایه های خرد اجتماع و شکل دهی آنها به عنوان یک منبع مالی برای سرمایه گذاری پرداختند. و با معرفی گونه های مختلف کرادفاندینگ و ارائه آمارهای جهانی از روند روبه رشد تأمین مالی جمعی در جهان به منظور تأمین مالی پروژه ها اشاره کردند. در ادامه نکاتی نیز در زمینه ساز و کار قانون گذاری و ریسک های مربوط به این روش را مطرح کردند.

ایشان از جمله مزایای تامین سرمایه به روش کرادفاندینگ به مواردی همچون: جمع آوری سرمایه (در اغلب موارد بدون اعطای بخش های بزرگ سود سهام)  –  پخش کردن ریسک – هزینه سرمایه کمتر و سود بیشتر  – اعتبارسنجی، شبکه سازی، جمع سپاری و توسعه کارآفرینی اشاره نمودند.

لینک خبر در وبسایت انجمن http://aics.ir/2480-2/