هوش اقتصاد جهانی

چکیده ای از گزارش هوشمندی اقتصاد جهانی مکنزی مارس ۲۰۲۲ بخش دوم


چکیده ای از گزارش هوشمندی اقتصاد جهانی مکنزی مارس 2022 بخش دوم شاخص‌های تورم برای اقتصادهای پیشرفته نشان دهنده شتاب در قیمت‌های مصرف‌کننده و تولید‌کننده است....

مشاوره سرمایه گذاری، واژگان پرکاربرد

مشاوره سرمایه گذاری-واژگان پرکاربرد(بخش دوم)


مشاوره سرمایه گذاری در ادبیات سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران به خوبی تبیین نشده است. در این سلسله مقالات به تشریح برخی از واژگان...