خدمات ما

خدمات شرکت

ما در پادوسپان صنعت برآنیم تا بسته ای از خدمات متنوع مورد نیاز شما را از گام های ابتدایی راه اندازی یک کسب و کار تا سالهای بالندگی و رشد و توسعه آن آماده کنیم. و در طول این مسیر، از تولد تا بلوغ کسب وکار، همچون مشاوری امین، متخصص، آینده نگر و دلسوز در کنارتان باشیم و با هم موفقیت های شما را پی در پی جشن بگیریم.

مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی

مشاوره سرمایه گذاری و تأمین مالی

اولین گام در راه اندازی هر کسب و کار و یا اجرای هر پروژه ای، ارزیابی امکانپذیری اجرای آن از ۴ بعد فنی، اقتصادی، مالی و شرایط کلان و ریسک های کسب و کار است.

طراحی، مهندسی و تأمین تکنولوژی

در دنیای امروز تکنولوژی جزئی لاینفک از کسب وکار است. انتخاب و تامین فناوری مناسب اهمیت بسزایی در موفقیت کسب و کار و یا پروژه دارد.

مدیریت و نظارت بر پروژه

پس از طرح ریزی پایه های یک کسب و کار، تامین نیازمندی های مالی و فنی آن و برنامه ریزی در خصوص شیوه های اجرای آن، مدیریت فرآیند ها و منابع اهمیت ویژه ایی می یابند.

راه حل های سفارشی

همواره توانایی توسعه راه حل های منحصر به فرد و مناسب با توجه به مسائل و شرایط خاص مشتری برای یک شرکت مشاوره مدیریت ضرورت ویژه ای دارد.