تقدیر

دریافت تندیس به عنوان شرکت پیشروی بخش خصوصی در صنعت نفت ایران


دریافت تندیس به عنوان شرکت پیشروی بخش خصوصی در صنعت نفت ایران ششمین همایش راه‌کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی انرژی در تاریخ بیست...

دومین رویداد مشاوره به کسب و کار

دومین رویداد مشاوره کسب و کار – پانل تامین مالی در شرایط بحران


دومین رویداد مشاوره کسب‌وکار با هدف توسعه و تقویت مدیریت درون بنگاهی به ابتکار کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و حمایت معاونت کسب‌وکار...