مشاوره سرمایه گذاری، واژگان پرکاربرد

مشاوره سرمایه گذاری-واژگان پرکاربرد(بخش دوم)

مشاوره سرمایه گذاری در ادبیات سرمایه گذاری در کشور عزیزمان ایران به خوبی تبیین نشده است. در این سلسله مقالات به تشریح برخی از واژگان پرکاربرد در حوزه مشاوره سرمایه گذاری خواهیم پرداخت.(بخش دوم)

گزارش توجیهی

معادل واژه Feasibility Study Report می‌باشد. گزارشی که توجیه‌پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی مورد بررسی قرار می‌دهد.

تجزیه و تحلیل مالی

معادل واژه انگلیسی Analysis Financial می باشد. جنبه های مختلف مالی و سودآوری طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

توجیه پذیری فنی

معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می‌باشد. جنبه‌های فنی طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد. از جمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرایی و مدیریتی طرح.

مطالعه بازار

معادل واژه انگلیسی Market Study می‌باشد. جنبه‌های مختلف بازار محصول / محصولات طرح را مورد مطالعه قرار می‌دهد. از جمله عرضه، تقاضا، امکانات عرضه، تقاضای پیش‌بینی شده و …

سود مورد انتظار

سود مورد انتظار عبارت‌است از درآمدی که با اجرای طرح مشارکت مدنی طبق قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی عاید بانک می‌گردد.

دوره باز پرداخت تسهیلات مالی

دوره بازپرداخت تسهیلات مالی از زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات مالی شروع و به تاریخ پرداخت آخرین قسط خاتمه می‌یابد.

انواع وثایق و تضمینات

انواع وثایق عبارت است از:

  1. اموال غیرمنقول.
  2. اموال منقول ( انواع سپرده ها به میزان اصل تسهیلات پرداختی + سود مورد انتظار ).
  3. انواع اسناد تضمینی شامل ضمانتنامه‌های بانک داخلی و خارجی معتبر، سهام شرکت‌های پذیرفته شده معتبر در بورس اوراق بهادار و اسناد تجاری.
اسناد تضمینی

اسناد و اوراق تعهد‌آور و مورد قبول بانک. که از متقاضی در قبال دریافت تسهیلات اعطایی به نفع بانک اخذ می‌گردد. و پس از مدتی معین به متقاضی مسترد خواهد شد.

وثیقه

دارایی منقول، غیر منقول، سفته، اوراق مشارکت و غیره که متقاضی صدور ضمانتنامه، آن را نزد بانک می‌گذارد. در صورتی که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت تعهدات خود عمل ننماید، بانک می تواند از محل فروش و یا به اجرا گذاردن آن، طلب خود را وصول کند.

بخش اول در پست قبلی

ادامه مطلب در پست بعدی

اشتراک گذاری پست